Se upp i kurvorna!

Nya inställningar för Epsons skrivare med bläck UltraChrome HD. Utarbetat för Nattugglan med skrivarmodell P8000. Två kurvor avstämda för Toyobo Printight KM73GT och KM73GR.

Bakgrund

Nattugglan har hela tiden använt den mjukare plåttypen KM73GT med utskrifter gjorda i Epson 4880 med UltraChrome bläck. Den blaskiga svärtan och den mjukt etsande plåten ger vackra halvtoner. Nu är plåttyp GT slut hos leverantör som inte nu vill fylla på sina lager pga de upptrissade kostnaderna för energi och transporter. Vi hoppas att framtiden ljusnar! Plåttypen KM73GR finns fortfarande att få tag i och därför är den intressant att använda. En fördel är att GR har samma grundtid, tjocklek och magnetiska plåtbas som GT. En nackdel är att GR etsar aggressivt ner mjuka slöjor vilket gör det svårt att använda sådana filmer. Därför beslutade jag att använda en modernare skrivare P8000 som har ett kraftigare svart bläck UltraChrome HD. Resultatet är nu att det finns två olika kurvor för GT och GR vilka har teckning i hela halvtonsregistret. De är korrekta i alla halvtoner och kan användas till alla typer av bilder. Allt är avstämt för samma exponeringstider och framkallning som tidigare. Dessa kurvor bör fungera i alla skrivare i Epsons P-serie och det ska bli intressant att se hur det går. Det finns en del inställningar man behöver se upp med i skrivare och dator och det handlar detta inlägg om. Bildbehandling i Adobe Photoshop och skrivare QuadP8000 skapad för Epson P8000 med QuadtoneRip.

Inställningar

På Nattugglan skriver vi ut repro på Agfa Copyjet film som finns på rulle. Bredd 17″ är 43 cm och heter Copyjet 4000, bredare rullar kallas av någon anledning Selectjet. Copyjet film på ark kan användas, men det kan bli problem med matningen. Arken blir lätt skålformiga vilket kan göra att skrivarhuvudet går emot. Om det inte matas alls kan man tejpa vit tejp i framkant. Filmtypen på rulle går finfint, men ark har jag helt slutat med. Det finns andra fabrikat som kanske fungerar bättre, men se till att den är avsedd för reproutskrifter (inkjet color separations kan det kallas). Billig OH-film för kontor kan förkastas.

Skapa ett eget papper i skrivaren

Det lönar sig att skapa en egen papperstyp för film som kan väljas i skrivaren. Bra inställt papper ger ren utskrift utan ränder eller förtjockningar. Här kommer Nattugglans inställning. Som referenspapper väljs papper för photosvart bläck så skrivaren kan varna om mattsvart är i bruk. De viktiga egenskaperna är Platten Gap, Paper Thickness och Paper Feed. De två senare avgörs genom provutskrifter. Tjockleken är den tunnaste och värdet blir därför 1. Matningen är den ljusaste kolumnen i ett antal rader. Här blev värdet 8 i alla rader. Övriga inställningar lämnades som det förvalda. Se bildtexterna.

Inställningspanel Epson P8000
Select Reference Paper=Photopaper/Premium Semigloss 250. Platten Gap=Narrow. Detect Paper Thickness=1. Paper Feed Adjust=8 I alla rader. Paper Suction=-2 (Förvald).
Inställningspanel Epson P8000
Alla värden som det förvalda: Drying Time Per Pass=0. Roll Paper Tension=Normal. Setting Name=MITT PAPPER. Restore Settings= Nix! (Då Återställs värden till referenspappret).

Kalibrerad skärm och infopalett

På Nattugglan har vi kalibrerat skärmarna med colorimeter. Datorerna är iMac vars bildkvalitet duger utmärkt för trycksaksarbete och Fine Art utskrifter s.k. Giclée. Verktyget för vår kalibrering heter Xrite i1Display Pro. (En koll på Prisjakt ger att den kostar ca 2.600 kr). Med kalibrerad skärm syns alla nyanser på det bästa sätt skärmen förmår. Med för starkt ljus i skärmen kommer man att producera för mörka bilder och tvärtom. Det räcker inte med att skärmen nu är OK, vi måste också ha rätt inställning i Photoshop. Skapa en färginställning med Gråskala = Dot Gain 25% för att förhandsvisa mellantonerna som de blir i tryck med fotopolymerplåten. Konvertera bilden till denna profil innan utskrift så kan du lita på att det du ser på skärmen återges bra i tryck.

Med en sämre skärm får man hålla koll på mätvärdena i gråskalan. Med pilverktyget och infopaletten synlig kan man föra pekaren över bilden och se procentvärdet där man pekar. De nya kurvorna har teckning i hela skalan. Vill man vara säker på att inte bränna ut eller sota kan man sätta vitpunkt till 2% och svartpunkt till 98%. Sedan justera mellantoner tills allt är snyggt (på bra skärm!).

På Nattugglan gör vi inga provplåtar. Hela bilden direkt! När vi trycker kan vi finlira med infärgningen. Valet av tryckfärg kan vara tricket. Styv färg rekommenderad för torrnål ger lite förtjockade skuggor och bättre kontraster i ljusa toner. Färg för torrnål från Cranfield heter Aquatint Black. Med vanlig koppartrycksfärg öppnar sig skuggorna lite och ger en mjukare dager. Cranfield Mid Black fungerar utmärkt i det syftet.

Dags att skriva ut

Har man inte Adobe Photoshop kan programmet laddas ner och provas gratis i 30 dagar. Quadtone Rip är shareware, man betalar $50 om man vill. Gör det! Läs mer om inställningar i den PDF Från digital bild till fotogravyr FP som kan laddas ner gratis i shopen.

När allt grundläggande är ordnat så behöver vi inte tänka så mycket mer på det. Vi kan koncentrera oss på vår bild. Och att välja rätt kurva för plåttyp GT eller GR.

Skriv ut från Photoshop

Vår skrivare QuadP8000 som tar kontrollen över Epsons bläckpatroner kan i Macen väljas i datorn som vilken skrivare som helst. Man behöver inte gå via Photoshop. Men nu gör vi det. Som gammal vana för det är bästa sätt att få kontroll över färghanteringen. Ironiskt nog ska vi nu låta skrivaren sköta färghanteringen.

Välj Arkiv/Skriv Ut. Sedan klickar vi på knappen Utskriftsinställningar  (Bild 1).

Under meny Färghantering väljer vi Quadtone Rip (Bild 2). 

Under meny QuadToneRIP finns flera inställningar. Bilden visar Nattugglans inställning. Det enda som måste väljas är rätt kurva för rätt plåttyp (Curve 1:) I det här exemplet är det typ GR. Allt annat kan justeras beroende på individuella skrivare. Mer om det kommer sist i inlägget. (Bild 3).

Under meny Skrivarfunktioner väljs Media Type Photo Paper vilket är samma som var referenspapper när vi skapade vårt eget papper för filmen. (Bild 4).

Skriver vi ut för att använda plåt typ GT så väljer vi rätt kurva (Curve 1:). Allt annat är samma som bild 3 (Bild 5).

På Nattugglan skapar vi förinställningar för plåttyp och pappersformat för att undvika att missa någon inställning. 

När filmen är klar så antecknar vi GR eller GT i kanten så vi inte tar miste i framtiden. GR kurva på GT ger en alldeles för mörk bild och tvärtom.

Resultat av provtryckning och verifiering

Resultatet av provtryck och jämförelse mellan GT och GR visar att de är lika. Det redovisas här med skannade tryck. Skannern är kalibrerad och fäghanterad för ColorSync vilket medför att ojusterad bild på grafiskt blad ser lite blekare ut än det gör i verkligheten. Och skannerns ljus förstärker prilligheten. Men det blir tydligt och rättvist att visa det omanipulerade. 

Testbilden har dels en teknisk skala i tonvärden 0-100%, dels två mänskliga referenser i form av Kodak Gray Scale och en av mina bilder. Att bara använda teknisk referens kan vara missledande. Kodaks mänskliga mellanton ligger på 65%,  Eftersom resultatet nu är korrekt i tryck så har vi kurvor som kan användas till alla typer av bilder. 

Stefan Lorente har nu i september 2022 gjort 6 nya bilder på Nattugglan med plåt GR och kurva GR1. Omdömet är att det blir det resultat som visas på skärmen. Inga provplåtar gjorda, stora bilder gjorda på en gång. Exponering av plåt, framkallning (upplösning i vatten) och tryckning görs på samma sätt som tidigare i denna verkstad. Stefan gillade Cranfield Mid Black.

Problemlösning

Exponeringsljus liksom skrivare har individuella drag och våra inställningar kanske behöver ändras i en annan verkstad. Jag har provat ut de nya kurvorna för Nattugglan. Om det inte fungerar så kan justering göras utan att tillverka nya kurvor. Det görs i skrivarinställningen under meny QuadToneRIP.

Att arbeta med bilden i 16 bitars läge är en fördel för att justeringar inte är förstörande. Om kamerans bild är i Råformat kan den öppnas från Camera Raw till Photoshop i 16 bitars läge. Ingen skrivare eller tryckmetod kan uppvisa skillnad mellan 16 och 8 bitars läge. När man slutligen skapar en version för tryck eller FP här på Nattugglan ser vi till att bilden konverteras till rätt profil (Dot Gain 25%) och 8 bitars läge samt upplösningen 300 ppi. Vi skriver ju ut på film på rulle och vill kunna lägga upp många bilder i samma utskrift.

De verksamma möjligheterna att förändra resultatet är att kryssa i bocken vid Advanced Adjustments. Här kan man justera mängden bläck i varje droppe (Ink Limits). Skillnaden mellan kurvorna för GR och GT är bara 1 (52 respektive 51 vilket ger en skillnad i densitet med ca 0,10), så det kan användas med lite försiktighet. Gamma styr mellantoner upp eller ner. Ett alternativ till att konvertera bilden till en profil med mindre värde i Dot Gain.

Kurvorna finns för nedladdning i shoppen tillsammans med testbilden och lite anvisningar i en PDF. Klicka här!

Kontakta Intermezzo Grafik

Vad är du intresserad av? Markera ämnen.
Var kan jag kontakta dig?
Ditt meddelande