Materialtester på Nattugglan

Jämförelse mellan Fotopolymerplåtar Toyobo Printight KM73GT och KM73GR. Fotogravyr som akvatintetsning eller fotoetsning. Lite om grundtider för exponering. Jämförelse av reprofilmer av olika fabrikat. Ett inlägg med mycket teknik...

Test av olika reprofilmer

På Nattugglan är det vanligaste att man går från digital bild till grafiskt blad. Jag brukar säga att det ska användas film som är avsedd för reproutskrift med bläckstråleskrivare. De har en behandlad sida som kan ta emot bläcket på rätt sätt. Billiga OH-filmer för kontorsbruk däremot är förkastliga om det är bildkvalitet man vill ha.

Husets film Agfa Copy Jet utmanas av en film från Grafisk handel. Jag gjorde utskrift av provbilden på båda och jämförde. Både okulär undersöknng med lupp och mätning av svärtning i en densitometer visar att de är likvärdiga.

Jag gick vidare med att göra plåt med husets plåttyp GT. De fick sedan gå till provtryck. Båda trycken uppvisade ojämnheter. Fläckar som ej fanns på filmerna utan har uppstått vid exponering. Problemet kan vara kombination av flera orsaker, det kan ligga i materialet, förvaringen av oexponerad plåt, lamptyp, reflexer från blankt material. Problem och dess lösning får jag återkomma till i ett senare inlägg. Provtrycket av film från Grafisk handel hade fler och tydligare fläckar. Jag jämförde filmernas baksidor och såg att Grafisk handel var blankare. Slutsatsen är ändå att båda filmerna ger samma tonvärden på film och i tryck. Båda kan rekommenderas. Copy Jet är lite dyrare och besvärligare i form av ark. Nattugglan skriver ut på Copy Jet rullfilm.

Samtidgt gjorde jag en testplåt för att utröna grundtiden för GR. Det gör jag med hjälp av mitt akvatintraster delexponerat i bländarsteg för att vara säker på att ändpunkterna, för lite och för mycket, är med i testet. Det visade sig att grundtiden verkar vara samma för GT och GR. Detta är en stor fördel att plåtexponering och framkallning kan vara lika för båda typerna. Jag gjorde nu ett försök med testbilden utskriven för GT exponerad på GR.

Inställningar för GR

Kan typ GR användas i vårt system så tryckresultat kan bli som vi ser på datorns bildskärm, så som det är med GT? Provplåten gjord med GR och akvatintrastret verkar lovande. Jag gjorde en likadan med GT för att verifiera. Jag bestämde mig för att plåtarna ska behandlas lika i exponering och vattenbad. 

Provplåtar GT och GR
I fältet 1000 är akvatintrastret avbildat på rätt sätt. På kortare tid ha plåten en kletig sörja och med lång tid kommer trycket att bli grått. Att GT är turkos beror på att plåten är nyhärdad, den återfår en olivgrön ton efter något dygn.

Betraktelse om egenskaper

Den första GR plåten exponerades med utskrift för GT på Copy Jet film. Akvatinttestet visade sig vara riktigt och bildens svartpunkt var samma. Men mellantonerna blev nedtagna. GR gav ett hårdare resultat, vilket var förväntat.

Plåttyperna har även en fysisk skillnad: GT är mjukare i oexponerad form och det blir ofta en vågformat kant när jag delar den i plåtsaxen. GR får bättre kanter när den delas. 

I vattenbadet kan man också känna en skillnad när man stryker plåtens mörka toner med jet-strykaren: GT känns len medan GR är sträv. 

GR etsar effektivare och skarpare. GT tar inte bort slöjorna och de mörka tonerna är mer ett mjukt rasterlöst landskap i reliefen.

GR ger en ren och fin tonskala. Men den måste justeras. Den skarpa etsningen gör mellantonerna för ljusa. Risk finns att bilden blir prickig då rastret blir synligt.

GR exponerad med utskrift för GT. Svartpunkt stämmer, men mellantonerna är för ljusa.

Vägval

Efter justering av kurva landade jag i version GR3.

En möjlighet vore att minska exponeringstiden för bilden och få ett mörkare resultat. Men det kräver att utskriftens max-svärta måste sänkas också.

En annan möjlighet vore att ha en annan färginställning i Photoshop. Det viktiga är att förhandsvisningen motsvarar trycket. Då tilldelar man den profilen till bilden och justerar tonerna tills man är nöjd med det man ser på skärmen. Utskriften kunde ha samma inställning och byter man plåttyp konverterar man till rätt profil. (Det är så jag gör med elev-bilder som har fel infogad profil, konverterar till Dot gain 25% som är det som gäller för GT på Nattugglan)

Det som kan ge det mest exakta resultatet är att skapa en egen kurva för utskriften. Det är den vägen jag har försökt med. 

Utskrifter med Quadtone RIP

På Nattugglan skriver vi ut med skrivare från Epson, men vi tar kontroll över skrivaren med Quadtone RIP. Vi styr över hur varje bläckpatron. Vi gör vårt repro med Epson Stylus Pro 4880 som använder bläck typ Ultrachrome k3. Vår kurva G3 är avstämd för det bläcket. Alla skrivare som använder det bläcket kan använda kurva G3. Prövat på modell 3800, 3880, 4800, 4880, 9600. 

Hämtning av programmet görs på hemsidan för Quadtone RIP där det också finns instruktioner för installationen. Här kommer några skärmbilder som visar de inställningar som ska väljas vid utskrift.

Handgjorda analoga filmer

Hur är det med de underlag som är tecknade och målade på transparanta material? Kan de bli bra med GR? Det digitala systemet exponerar bilden med 50 % mer tid än grundtiden. Det fungerar tack vare styrningen av utskrifterna. Med de tecknade originalen behöver vi minska till grundtid, och kanske minska ännu mer. Om grundtiden är 1000 enheter (1 minut och 40 sekunder) kanske det det behövs minskas till 900 eller 800 enheter. Ju kortare exponering desto mörkare ton i vitt. Det kan finnas en smärtgräns när vitt blir för grått.

Test av två olika typer av ritfilmer. Anitecs "halvstegs-skala" är en kontroll för inställning av grundtider för hårda material. Rätt exponering när steg 4 är brytpunkten mellan svart och vitt. Att den höga svärtan trycks utan flatbitning visar att akvatinttiden är korrekt.

De matterade filmerna som man kan teckna och måla på kräver en egen inställning av bildexponering. Om man vill undvika en massa provplåtar kan man bestämma en fast exponeringstid där det ljusa (vitt) blir som man vill ha det. Sedan jämför man filmen med provtrycket och ser när det svarta beckar ihop. Och lär sig att teckna och måla inom rätt omfång.

Ett alternativ som spar både tid och pengar är att teckna och måla på papper och sedan skanna eller fotografera och bearbeta bilden i datorn. Sedan skriva ut och vara säker på att det man sett på skärmen är det som kommer ur pressen.

Verifiering

En plåt med typ GR är gjord med film utskriven med kurva GR3 och provtryckt sex gånger med hård eller försiktig avtorkning, styv färg direkt ur burken eller med tillsats av olja. Jag tycker det fungerar tillräckligt bra för att införliva det i Nattugglans verktygslåda. Eftersom det är brist på typ GT kommer vi nu tills vidare att använda GR för kurser och projekt.

Kurvan GR3 är gjord för Epsons bläck Ultrachrome (UC) och utprovad på Nattugglans Epson Stylus Pro 4880. Den är gjord för utskriftsupplösning 1440 dpi. Med plåt GR är det nog fördelaktigt att skriva ut med upplösning 2880 dpi. En sådan kurva GR4 är på gång. Dessutom kommer att  Kurva för bläck UCHD som används i Epsons nyare modeller kommer att färdigställas. 

När inställningarna är klara kommer de att kunna laddas på denna hemsida.

galleri

Kontakta Intermezzo Grafik

Vad är du intresserad av? Markera ämnen.
Var kan jag kontakta dig?
Ditt meddelande