Bildöverföring till fotopolymer

Här kommer en beskrivning av proceduren från bildfilm till tryckfärdig plåt. På strecket hänger fotolinjens bilder och ett akvatintraster. Dags att ta fram plåten.

Nattugglans lathund

Fotopolymerplåten är ett material med en plåt belagd med en tjock ljuskänslig plastmassa. Den används inom industrin för att tillverka kliché till högtryck, s.k. flexografi. Tidigt 1990-tal hittade en professor på konsthögskolan i Köpenhamn ett sätt att byta negativ till positiv och skapa djuptryck med plåten. Eli Ponsaing skrev ett kompendium och gav senare ut en bok om tekniken. Han får stå som den som skapade metoden, fast vi vet att det fanns otaliga uppfinnare i konstverkstäderna som antagligen gjort sina försök. Här i Hemse följer vi Eli Ponsaings metod, fast med några små ändringar och tillägg.

Här kommer en beskrivning av hur det går till i Nattugglan, Hemse att gå från digital bild till fotogravyrplåt. 

Utrustning och material

UV-box Agfa Printon CDL1000. Effekt 1000W, utrustad med kemisk lampa Theimer THS1047. Denna apparat används för bild- och akvatintexponering.

Bildexponering 1500 enheter (ca 2 min 30 sek)
Akvatintexponering 1000 enheter (ca 1 min 40 sek)

FP-plåt: Toyobo Printtight KM73GT. Säljs av Edvard Schneidler.
Akvatintraster från Intermezzo Grafik
Planstrykare (kallas även Jet-strykare)
Sämskskinnskuddar
Kupévärmare
Halvkroppssolarium Philips HB 404 för efterhärdning

Utrymmen där oexponerad plåt hanteras måste vara avskärmade från solsken vilket innehåller våglängd som exponerar fotopolymerplåt. Vanliga varma glödlampor eller lysrör är ok, det kan inte ljusskada plåten.

Förberedelser

Slå på UV-boxen så lampan får värmas upp innan den ska lysa med full effekt.

Häll upp en skål med vatten och fukta sämskskinnen genom att snabbt doppa dem i vattnet och krama ur dem. Jag använder diskhandskar eftersom de har blivit lite klibbiga av upplöst emulsion.

Klipp till en plåt. Se till att plåten är större än bilden, gärna 1 cm marginal runt om. Trimning av kanter kommer att göras sist, när plåten är färdig och efterhärdad.

Exponera plåten

Tag bort den tunna skyddsfilmen från plåten. Placera din bild med skiktsidan mot plåtens ljuskänsliga (gröna) sida. Sörj för god kontakt mellan film och plåt genom att använda vakuum. Gör huvudexponeringen (1500 enheter). Tag bort bildfilmen och lägg akvatintfilmen med dess skiktsida mot plåtens ljuskänsliga sida och gör akvatintexponeringen (1000 enheter), även denna gång med vakuum.

Det är viktigt att materialen läggs skikt mot skikt och att exponeringslampan har punktljus. Kontaktramen ska ha vakuumtryck för att ge god kontakt.

Upplösning

Etsning är när syra biter i plåt och framkallning är kemisk reaktion. Här handlar det om upplösning. Sammanlagt ska plåten ligga i vanligt kranvatten i två minuter. Det som inte är härdat kommer att lösa upp sig och skapa djupen i plåten.

Du har tidigare hällt upp en skål med vatten som nu har rumstemperatur. Lägg ned plåten i vattnet och låt den ligga stilla en minut. Därefter bearbetas plåten med planstrykaren ännu en minut (skall göras med lätt hand). Läska av plåten med en väl urkramad sämskskinnskudde. Lämna inga vattendroppar på plåtytan. Pillra inte för mycket på plåten. Den är ganska mjuk och lite känslig innan den är torkad och härdad. Dammpartiklar tas bort senare vid avslutande sköljning.

Torkning

Torka plåten med varmluft i minst 10 minuter, gärna upp till en halvtimme. Jag blåser varmluft med några kupévärmare. Det ska inte vara hett. Värmen kan regleras med avstånd och effektreglaget på värmaren.

Efterhärdning

Plåten göres hård genom exponering i UV-ljus i minst 15 min, gärna 30-40 min. Vakuum användes ej. Solsken eller solarium fungerar utmärkt. Plåten blir nu fixerad och kan utsättas för vatten i avslutande sköljning.

Trimma plåten

Klipp bort marginalkanterna på plåten. Eftersom plåten är härdad blir det nu bättre skär med fina kanter.

Sköljning

Eventuellt damm som fastnat i början när polymeren var mjuk, kan nu sköljas bort under rinnande vatten och gnuggning med fingertopparna. Avsluta med att återigen läska av (nu med ett rent sämskskinn) och torka plåten någon minut med varmluftsläkt.

Plåten tål nu hårdare tag. Klart för tryckning!

Sista momentet. Små plåtar kan sköljas under rinnande vatten i handfatet. Stora plåtar hanteras i mörkrummets vask. Jag gnuggar hela plåtens yta med fingertopparna. Nu kan man ta i hårt för att få bort damm som fastnat.

Kontakta Intermezzo Grafik

Vad är du intresserad av? Markera ämnen.
Var kan jag kontakta dig?
Ditt meddelande